Od redagowania dokumentów do udzielenia
i wykonania zamówienia

  • Łatwy w obsłudze i ergonomiczny

  • Scentralizowane zarządzanie dzięki bezpiecznemu dostępowi

Od redagowania dokumentów do udzielenia
i wykonania zamówienia

  • Łatwy w obsłudze i ergonomiczny

  • Scentralizowane zarządzanie dzięki bezpiecznemu dostępowi

Od redagowania dokumentów do udzielenia
i wykonania zamówienia

  • Łatwy w obsłudze i ergonomiczny

  • Scentralizowane zarządzanie dzięki bezpiecznemu dostępowi

O SYSTEMIEOprogramowanie służące do zarządzania zamówieniami publicznymi za pomocą aplikacji webowej

 

AZAM to bezpieczna aplikacja, która pozwala na przygotowywanie dokumentów oraz monitorowanie procedur aż po udzielenie zamówienia oraz wykonanie umowy. Aplikacja zawiera nie tylko kompleksową bazę przepisów prawnych, ale także wszystkie funkcjonalności/opcje potrzebne do uproszczenia pracy oraz przygotowania dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

 

KORZYŚCIazam_korzysc1


Bezpieczeństwo prawne
azam_korzysc1


Oszczędność czasu
azam_korzysc1


Redukcja kosztów
azam_korzysc1


Profesjonalizm
azam_korzysc1


Elektronizacja od podstaw
azam_korzysc1


Lepsze zarządzanie czasem
azam_korzysc1


Kontrola procesu
azam_korzysc1


Transparentność
azam_korzysc1


Workflow
azam_korzysc1


Ochrona przed popełnieniem błędów
azam_korzysc1


Natychmiastowy dostęp do informacji
azam_korzysc1


Szybsza wymiana danych

MOŻLIWOŚCINasze mocne strony


Kompleksowa obsługa przetargów

AZAM został wyposażony w ergonomiczne i przyjazne użytkownikowi narzędzia służące do przygotowania postępowania,  śledzenia procedury jak i udzielenia zamówienia publicznego. Różne etapy, przez które użytkownik musi przejść są zobrazowane w zwięzłej, synoptycznej formie. Każdy etap jest powiązany z typem procedury i może być zautomatyzowany na podobnej zasadzie jak proces tworzenia dokumentów (maile, raporty, decyzje o udzieleniu zamówienia). Oprogramowanie ułatwia etap analizy ofert poprzez zintegrowanie elementów związanych z selekcją pod kątem jakościowym jak i formalnym. 

Redagowanie dokumentów

AZAM umożliwia zautomatyzowane opracowywanie dokumentów, np. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Użytkownik jest prowadzony przez system oparty na zestawie pytań i odpowiedzi, który zawiera regulacje prawne i zapewnia zgodność pomiędzy wszystkimi wytworzonymi w systemie dokumentami. Pytania są w pełni modyfikowalne, tak aby jak najlepiej odpowiadać wewnętrznym potrzebom danej jednostki.Praca w grupie

Dzięki zastosowaniu dedykowanych rozwiązań AZAM pozwala na płynną pracę zarówno w jednoosobowym zespole jak i w jednostkach gdzie dział zamówień posiada rozbudowaną strukturę.  Kierownik będzie mógł sprawnie zorganizować pracę własną oraz swojego zespołu, a pracownik merytoryczny nie będzie miał wątpliwości jakie czynności posiadają najwyższy priorytet.Zamówienia regulaminowe

System AZAM pozwala użytkownikowi w intuicyjny i prosty sposób przygotować i przeprowadzić postępowanie oraz wybrać wykonawcę w postępowaniach o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro. W trakcie przygotowywania procedury jak i w trakcie jej przeprowadzania możliwe jest generowanie dokumentów, pism czy raportów.Model Obsługi Postępowania (MOP)

System umożliwia zdefiniowanie własnych schematów, tzw. Modeli Obsługi Postępowania (MOP), według których przeprowadzane będzie postępowanie. Ustawianie zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami oraz przydzielanie osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.Obsługa jednostek podległych

AZAM w ramach jednego konta pozwala na tworzenie struktury jednostek podległych.
W ramach tej funkcjonalności każda jednostka jest w stanie samodzielnie tworzyć postępowania lub prowadzić postępowania w imieniu jednostek podległych.Dane słownikowe

AZAM tam, gdzie to możliwe pozwala nam korzystać z danych słownikowych. Część słowników to bazowy element aplikacji (np. słownik CPV, warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru ofert). Inne słowniki to dane zbierane przez użytkownika w trakcie codziennej pracy na systemie (baza przedsiębiorców, pracownicy zamawiającego).System podpowiedzi

AZAM wyposażony jest w system podpowiedzi prawnych. W wielu miejscach (np. karta projektu, system redakcji dokumentów), gdzie użytkownik musi dokonać wyboru istnieje możliwość wyświetlenie podpowiedzi prawnej lub przeniesienie się w konkretne miejsce ustawy Prawo zamówień publicznych gdzie znajdują odpowiedni artykuły ustawy.